Životné poistenie pre prípad straty príjmu

Nielen ochorenie COVID 19, ale aj iné vážne choroby, prípadne úrazy Vás môžu pripraviť o významnú časť Vašich príjmov. V týchto prípadoch poistné plnenie z Vášho dobre nastaveného životného poistenia dokáže vzniknutú stratu pokryť.

Máte od 30 do 39 rokov? Alebo máte u nás poistené auto či bývanie? Získajte zľavu 30 % z celkovej sumy poistného životného poistenia Profi komplet. Pre viac informácií kliknite sem.

Poistenie vašich záväzkov

Profi Komplet je rizikové životné poistenie, ktoré dáva istotu finančného zabezpečenia v nečakaných životných situáciách, ako je napríklad vážna choroba, úmrtie, invalidita, úraz alebo hospitalizácia. Poistné plnenie pomôže naďalej splácať záväzky, nakoľko jeho vyplatenie nie je účelovo viazané. Môže byť použité na financovanie nadštandardu v nemocnici, zaplatenie opatrovateľskej služby alebo bežných výdavkoch v domácnosti.

Pripoistenia. Na celý život.

Poistné plnenie z pripoistení dokáže pokryť stratu príjmu ako aj zvýšené výdavky v dôsledku úrazu, vážnej choroby, invalidity, práceneschopnosti.

Rovnako Vám pomôže splácať bežné záväzky (hypotéka, spotrebné úvery, leasingy...) a financovať obvyklé výdavky spojené s chodom domácnosti.

Poistná doba je najmenej 5 rokov, najviac 40 rokov.

Pripoistenia

 • smrť následkom úrazom pre dospelých aj deti
 • trvalé následky úrazu pre dospelých aj deti
 • trvalé následky úrazu s progresívnym plnením 350% pre dospelých aj deti
 • trvalé následky úrazu s progresívnym plnením 500% pre dospelých aj deti
 • čas nevyhnutného liečenia úrazu pre dospelých aj deti
 • denné odškodné za pobyt v nemocnici pre dospelých aj deti
 • pripoistenie onkologických chorôb pre dospelých aj deti
 • odškodné za chirurgický zákrok pre dospelých aj deti
 • pripoistenie vážnych chorôb pre dospelých aj deti
 • oslobodenie od platenia poistného v prípade plnej invalidity
 • pripoistenie dennej dávky v prípade dočasnej práceneschopnosti
 • invalidita s výplatou dôchodku alebo invalidita s výplatou poistnej sumy alebo invalidita komplet
 • dočasné životné pripoistenie pre prípad smrti 
 • dočasné životné pripoistenie pre prípad smrti s lineárne klesajúcou poistnou sumou

ZISTITE VIAC O PRIPOISTENIACH

Výhody

 • zľava z poistného až do 40 % podľa výšky mesačného poistného za pripoistenia
 • zľava pri ročnej platbe poistného
 • poistenie štyroch ďalších osôb na pripoistenia v jednej poistnej zmluve
 • možnosť zmeniť pripoistenie podľa životnej situácie a dopoistiť ďalšie osoby (napríklad novonarodené dieťa)
 • poistná doba až do 85. roku poisteného