Rizikové životné poistenie

Obľúbené rizikové poistenie Profi komplet, ktoré vás finančne podrží pri nečakaných udalostiach, je teraz ešte lepšie. A teraz ho získate aj so zľavou 5%, ak máte uzatvorené poistenie bývania Bezstarostný domov. Zľava je aktuálna do 31.12.2023, detaily si môžete pozrieť tu.

Odteraz automaticky získate asistenčné služby eDoctor v cene poistenia, môžete si zvoliť nové atraktívne pripoistenie Denné odškodné za čas nevyhnutného liečenia úrazu a pri splnení podmienok aj nasledovné benefity: preplácanie rozšíreného krvného testu pri preventívnej prehliadkepreplácanie dentálnej hygienysmrť pri dopravnej nehode a vážne choroby IN SITU. Dlhodobé benefity ako výmena kĺbov následkom úrazu, denné odškodné za pobyt v nemocnici na ARO/JIS a  benefit program zlomeniny zostávajú samozrejme tiež. 

Čo presne benefit "Vážne choroby IN SITU" znamená? Tento benefit je súčasťou pripoistenia vážnych chorôb a plní aj doteraz vylúčené plnenie nádorov IN SITU. Za poistnú udalosť sa považuje prvé diagnostikovanie preinvazívneho carcinomu insitu alebo nodulárneho Hodgkinovho lymfómu s lymfocytárnou predominanciou podľa toho, čo nastane skôr. Rozšírením poistného plnenia o nádory IN SITU reflektujeme objektívny fakt ich narastajúceho počtu pri diagnostikovaní a zároveň tým vychádzame v ústrety našim klientom, aby bolo ich poistenie komplexné a účinné. 

Detailné informácie o benefitoch sú uvedené v rozsahu nárokov a zmluvných dojednaní

Poistenie vašich záväzkov

Profi Komplet je rizikové životné poistenie, ktoré dáva istotu finančného zabezpečenia v nečakaných životných situáciách.

Poistné plnenie pomôže naďalej splácať záväzky, nakoľko jeho vyplatenie nie je účelovo viazané. Môže byť použité na financovanie nadštandardu v nemocnici, zaplatenie opatrovateľskej služby alebo bežných výdavkov v domácnosti.

Atraktívne asistenčné služby eDoctor v cene poistenia

 • Linka zdravia - je určená na konzultácie po telefóne, keď nie je nevyhnutná návšteva lekára a slúži na nasmerovanie na správny postup pri riešení zdravotného problému. Služba je poskytovaná spoločnosťou GLOBAL ASSISTANCE SLOVAKIA, s.r.o. v spolupráci so spoločnosťou Diagnose.me, viac tu.
 • Slovenskí špecialisti - ak máte zdravotný problém, ktorý si nevyžaduje okamžitú návštevu lekára alebo sa chcete uistiť, či je návšteva lekára potrebná, môžete sa poradiť s našimi lekármi pomocou video konzultácie. Vyhnete sa tak (možno zbytočnému) sedeniu v čakárni a konzultáciu môžete absolvovať z pohodlia domova. K dispozícii sú vám špecialisti v rôznych oblastiach, ktorí sa Vám budú venovať vo vopred dohodnutom čase. Služba je poskytovaná spoločnosťou GLOBAL ASSISTANCE SLOVAKIA, s.r.o. v spolupráci so spoločnosťou Diagnose.me, viac tu.
 • Druhý lekársky názor od medzinárodného špecialistu - poskytuje vám možnosť získať odborný posudok od medzinárodného úzko špecializovaného experta na zdravotný problém. V rámci tejto služby si môžete nechať vypracovať 3 písomné posudky za rok pre seba alebo 3 rodinných príslušníkov (manžel/manželka, deti do 18 rokov). Služba je poskytovaná spoločnosťou GLOBAL ASSISTANCE SLOVAKIA, s.r.o. v spolupráci so spoločnosťou Diagnose.me, viac tu.
 • Personalizovaná onkológia - poskytuje pomocou molekulárnej diagnostiky určenie cielenej terapie pre klientov, ktorí trpia onkologickým ochorením prsníka, prostaty alebo hrubého čreva. Výstupom diagnostického testu je zoznam účinných látok na danú mutáciu nádorového ochorenia. Výsledky testu a vypracovaný návrh liečby s vami a ošetrujúcim onkológom konzultujú medzinárodní odborníci, ktorí na celý proces dohliadajú. Služba je poskytovaná spoločnosťou GLOBAL ASSISTANCE SLOVAKIA, s.r.o. v spolupráci so spoločnosťou Diagnose.me, viac tu.
 • Odborníci na duševné zdravie - ponúka telefonickú alebo video konzultáciu s viacero odborníkmi na témy mentálneho zdravia, životného koučingu a zdravého životného štýlu. Konzultácie majú zvyčajne dĺžku 40-60 minút a vykonávajú sa pomocou telefonického rozhovoru alebo platformy Skype, podľa preferencie. Môžete využiť jednu konzultáciu mesačne. Služba je poskytovaná spoločnosťou GLOBAL ASSISTANCE SLOVAKIA, s.r.o. v spolupráci so spoločnosťou Diagnose.me, viac tu.
 • COVID-19 poradňa je platforma služieb, ktorá môže pomôcť lepšie zvládnuť pandémiu COVID-19 a jej následky. COVID-19 poradňa obsahuje nasledujúce služby:
  • Dotazníky pre lepšie zvládnutie ochorenia a jeho následkov. Na základe jednoduchých otázok a vyhodnotení konkrétnych príznakov sú výstupom dotazníkov individualizované rady a odporúčania, ako správne nastaviť domáci liečebný režim alebo ako riešiť pretrvávajúce problémy.
  • Konzultácie s odborníkmi v oblasti pneumológie. Konzultácia s pneumológmi prebieha online (napr. prostredníctvom platformy Skype) alebo cez telefón a trvá 15-30 minút. Služba je poskytovaná spoločnosťou GLOBAL ASSISTANCE SLOVAKIA, s.r.o. v spolupráci so spoločnosťou Diagnose.me, viac tu.
 • MyTeleDoc aplikácia - vám umožňuje bezplatne využívať telemedicínske služby dostupné v mobilnej aplikácii. Aplikáciu MyTeleDoc si stiahnete v Apple Store alebo v Google PlayStore. V aplikácii si vytvoríte konto pomocou čísla vašej poistnej zmluvy.

Život je pestrý. Tak, ako naša ponuka pripoistení

Poistné plnenie z pripoistení dokáže pokryť stratu príjmu ako aj zvýšené výdavky v dôsledku úrazu, vážnej choroby, invalidity, práceneschopnosti. Rovnako vám pomôže splácať bežné záväzky (hypotéka, spotrebné úvery, leasingy...) a financovať obvyklé výdavky spojené s chodom domácnosti.

 • Denné odškodné za čas nevyhnutného liečenia úrazu – nové pripoistenie,
 • smrť následkom úrazom pre dospelých aj deti,
 • trvalé následky úrazu pre dospelých aj deti,
 • trvalé následky úrazu s progresívnym plnením 350% pre dospelých aj deti,
 • trvalé následky úrazu s progresívnym plnením 500% pre dospelých aj deti,
 • čas nevyhnutného liečenia úrazu pre dospelých aj deti,
 • denné odškodné za pobyt v nemocnici pre dospelých aj deti,
 • pripoistenie onkologických chorôb pre dospelých aj deti,
 • odškodné za chirurgický zákrok pre dospelých aj deti,
 • pripoistenie vážnych chorôb pre dospelých aj deti,
 • oslobodenie od platenia poistného v prípade plnej invalidity,
 • pripoistenie dennej dávky v prípade dočasnej práceneschopnosti,
 • invalidita s výplatou dôchodku alebo invalidita s výplatou poistnej sumy alebo invalidita komplet,
 • dočasné životné pripoistenie pre prípad smrti,
 • dočasné životné pripoistenie pre prípad smrti s lineárne klesajúcou poistnou sumou.

ZISTITE VIAC O PRIPOISTENIACH

Výhody

 • Zľava z poistného až do 40 % podľa výšky mesačného poistného za pripoistenia,
 • zľava pri ročnej platbe poistného,
 • poistenie štyroch ďalších osôb na pripoistenia v jednej poistnej zmluve,
 • možnosť zmeniť pripoistenie podľa životnej situácie a dopoistiť ďalšie osoby (napríklad novonarodené dieťa),
 • poistná doba je najmenej 5 rokov, najviac 40 rokov,
 • poistná doba až do 85. roku poisteného.